سه‌شنبه, 20 بهمن 1394          

 

پرسش هايي پيرامون كارت هوشمند سوخت

 دارندگان خودروهاي بنزين سوز / نفت گاز سوز و موتور سيكلت ها اين سؤالات را بخوانند :

 
PAN چيست؟

پاسخ:    Primary Account Number)  PAN   ) عدد 16 رقمي است كه شماره سريال كارت هوشمندسوخت محسوب مي شود.شماره PANهر كارت در پشت كارت هوشمندسوخت درج شده و معمولاً با اعداد 774433 آغازمي گردد.در صورتي كه متقاضي، كارت هوشمندسوخت المثني دريافت نمايد كارت جديد با شماره PAN تغيير يافته جديد صادر مي شود.

تذكر1- PAN كارت هوشمندسوخت موتورسيكلت ها با يكي از حروف هايA ياB آغاز مي شود.براي دريافت خدمات مربوط به كارت هوشمندسوخت موتور سيكلت در دفاتر مي بايست شماره PAN را بدون ثبت حروفA  و B بصورت كامل وارد كرد.

تذكر2- در صورت درخواست المثني كارت هوشمندسوخت PAN جديد صادر مي گردد ولي اطلاعات و مشخصات وسيله نقليه و باقي مانده سهميه سوخت به كارت هوشمندسوخت جديد منتقل مي گردد.

 

VIN چيست؟

 Vehicle Identification Number)  VIN  ­)  تركيبي17 رقمي ازاعدادوحروف­مي باشدكه ازسوي واحد شماره گذاري نيروي انتظامي براي شناسايي هر وسيله نقليه اختصاص يافته است و VIN در پشت كارت مشخصات وسيله نقليه و شناسنامه مالكيت خودرو درج شده است، VIN خودرو ثابت مي باشد و با تعويض پلاك تغيير نمي كند.

تذكر1- براي پلاك هاي قديمي( به غير از ايران)اعم از خودرو و موتور سيكلت شماره VIN موقت و براي وسائط نقليه به شرح : (براي خودروها: IRLASEROLD….  و براي موتورسيكلت ها : MOTOR0000…. )تعريف شده است و پس از تعويض پلاك وسيله نقليه به پلاك ايران، شماره VIN  نيز تغيير و اصلاح خواهد شد.

تذكر: مشخصات PAN وVIN وسائط نقليه در پشت كارت هوشمند سوخت بصورت باركد و عددي درج گرديده است كه در مراجعات بعدي از آن استفاده خواهد شد.

 

تفاوت گزارش Online و Offline چيست؟

پاسخ:گزارش Offline از حافظه روي كارت هوشمندسوخت دريافت مي گردد و تمام سوختگيري ها در صورت قطع بودن شبكه بر روي حافظه كارت هوشمندسوخت ثبت مي گردد ولي گزارش Online مبتني بر اطلاعات ارسالي به مركز داده سامانه هوشمندسوخت بوده و به دليل بستر مخابراتي و مشكلات احتمالي امكان رسيدن با تاخير گزارشات وجود دارد و به همين دليل گزارشات Offline دقيق تر از Online مي باشد.

 

هزينه دريافت خدمات در دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت چگونه مي باشد؟

پاسخ:دفاتر خدمات كارت هوشمندسوخت مجاز به دريافت هزينه بابت خدمات ارائه شده نمي باشند بر اساس توافق حاصله به ازاي هربرگ پرينت تراكنش، دفاترمجاز به دريافت مبلغ 2000 ريال مي باشند و دريافت وجه، بيش از اين ميزان تخلف محسوب و متخلفين به سازمان بازرسي و نظارت معرفي مي شوند.

نكته :در صورت انصراف از درخواست المثني چنانچه قصد پس گرفتن وجه را داريد با مراجعه به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران درصورتي كه از تاريخ واريز وجه كمتر از يكسال گذشته باشد مبلغ عودت داده مي شود.

تذكر:دفاترخدمات كارت هوشمند سوخت مجاز به دريافت فيش هايي كه يك ماه از تاريخ واريز آنها گذشته نمي باشند.

 نحوه پیگیری وضعیت صدور كارت هوشمند  سوخت چگونه مي باشد :

پاسخ:1-اطلاعات­وسائط­ نقليه نوشماره­(­خودروهاي­بنزين­سوز،نفت­گازسوزوموتورسيكلت­ها)ازطريق راهنمایی و رانندگی (راهور) مستقيماً جهت صدوركارت هوشمند سوخت ارسال مي گردد، مالكين جهت ثبت اطلاعات نياز به مراجعه به سازمان يا مركزخاصي ندارند.

2- براي درخواست المثني کارت هوشمند سوخت مي بايست با در دست داشتن مدارك هويتي مالك و وسيله نقليه به  یکی از دفاترخدمات كارت هوشمند سوخت (دفاتر منتخب پست يا مراكزپليس +10) مراجعه نمایید.

 

در صورت مفقود شدن كارت هوشمند سوخت براي در خواست المثني و جلوگيري از مصرف سهميه چه بايد كرد؟

پاسخ: با دردست داشتن مدارك شناسایی مالك و وسيله نقليه به يكي از دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت (دفاترمنتخب پست يا مراكزپليس +10 ) مراجعه و ضمن ابطال كارت هوشمند سوخت درصورت اطمينان از عدم يافتن كارت هوشمند سوخت درخواست صدوركارت جديد نمائيد .

 

مدارک مورد نياز  برای درخواست صدور کارت هوشمند سوخت المثني چیست؟

پاسخ: 1- مدارك هويتي مالك:

الف) اشخاص حقيقي:يكي ازمدارك شناسايي مالك وسيله نقليه(شناسنامه،كارت ملي،گواهينامه يا گذرنامه)

توجه :حضور مالك يا بستگان درجه يك مالك و ارائه كد ملي مالك الزامي است.

ب) اشخاص حقوقي:معرفي نامه رسمي سازمان مربوطه به همراه كارت ملي نماينده معرفي شده.

2)مدارك شناسايي وسيله نقليه:كارت ياشناسنامه مالكيت وسيله نقليه

3)ارائه فيش واريزي به مبلغ100.000 ريال به شماره حساب جام 50/1194334 نزد بانك ملت شعبه مستقل مركزي به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران باكد شناسه 4244

توجه: كارت هاي معيوب در صورتی که بدون تراكنش مصرف باشد با تحويل كارت هوشمند سوخت معيوب براي آنها به صورت رايگان درخواست المثني انجام مي پذيرد.

 

پس از ابطال ( ثبت گزارش مفقودي در دفاتر ) چه مدت طول مي كشد تا كارت هوشمند سوخت باطل شود  ؟

پاسخ: پس از ثبت درخواست ابطال توسط اپراتوردفترخدمات كارت هوشمند سوخت در صورتی که کارت هوشمند سوخت در کارت خوان قرار گیرد بلافاصله غیر فعال می شود .

 

آيا پس از ثبت گزارش مفقودی در صورتی که کارت هوشمند سوخت پیدا شود امکان فعال شدن وجود دارد؟

پاسخ: طي شرايط زير امكانپذير مي باشد :

1- از كارت هوشمند سوخت در جايگاه استفاده نشده باشد.

 2- درخواست صدور المثنی نشده باشد.

3- پس از لغو گزارش مفقودي به مدت حداقل 3 روز نباید از کارت هوشمند سوخت در جايگاه استفاده شود.

 

آيا خرید و فروش کارت هوشمند سوخت امكان پذير است؟

پاسخ: خريد و فروش انواع كارت هوشمند سوخت غير قانوني بوده و متخلفين به محاكم قضائي معرفي خواهند شد .

 

ميزان ضريب امنيتي و كپي برداری از كارت هوشمند سوخت چگونه است؟

پاسخ: كارت هوشمند سوخت از ضريب امنيت بسيار بالايي برخوردار است، امكان كپي  و جعل آن وجود ندارد .

 

برای افزایش ضریب ایمنی کارت هوشمند سوخت و جلوگیری از سوء استفاده چه تدابیری می توان اندیشید؟

پاسخ: 1-كارت هوشمند سوخت خود را رمزدارکنید 2-در صورتي كه به هر دليل مفقودگرديد مالك آن از طريق دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت نسبت به ابطال كارت هوشمند سوخت اقدام نمايد،3- براي بررسي عملكرد و رديابي كارت هوشمند سوخت با تهیه گزارش تراکنش مصرف، می توانید از آخرین سوخت گیری ها مطلع شوید.

 

آیا غیر فعال کردن کارتهای هوشمند سوخت به صورت تلفنی امكانپذير است  ؟

پاسخ: در حال حاضر ابطال کارت هوشمند سوخت صرفاً از طریق مراجعه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت با ارائه مدارك مربوطه و ثبت در نرم افزار دفاتر امکانپذیرمي باشد.

تکلیف کسانی که کارت هوشمند سوخت وسيله نقليه آنها به دلایلی غیر فعال شده در حال حاضر براي تأمين سوخت چیست؟ 

پاسخ:مالكاني که در انتظار صدور کارت هوشمند سوخت المثني یا جدید مي باشند مي توانند ازكارت هوشمند سوخت بنزين آزاد،يا نفت گازموجود درجايگاه ها استفاده نمايند .

 

درصورتي كه كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه اي معيوب شود،چه اقدامي بايد انجام داد ؟

پاسخ:بادقت به پيغام نمايشگرتلمبه(درصورت امكان يادداشت نماييد)وبادردست داشتن مدارك هويتي مالك و وسيله نقليه به يكي ازدفاترخدمات كارت هوشمندسوخت مراجعه وپيغام مربوطه رابه اپراتوردفتراعلام نماييد،آنها راهنمايي لازم درخصوص راهكارهاي هرپيغام را به شما ارا ئه مي دهند  .

 

آيابراي تغيير نشاني در دفاترخدمات­كارت هوشمند سوخت(دفاتر منتخب پست يا مراكزپليس +10) هزينه اي دريافت مي شود؟  

پاسخ:خير دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مجاز به دريافت هزينه بابت خدمات ارائه شده نمي باشند . بر اساس توافق حاصله به ازاي هر برگ پرينت تراكنش، دفاتر مجاز به دريافت 2000 ريال مي باشند و دريافت وجه، بيش از اين ميزان تخلف محسوب و متخلفين به سازمان بازرسي و نظارت معرفي مي شوند . 

آيا براي تغيير نشاني در دفاتر پليس+10 و پست حضور  مالك و ارائه سند وسيله نقليه الزامي است ؟

پاسخ:مراجعه حضوري دارنده خودرو ضروري است. براي تغيير نشاني ارائه اصل شناسنامه مالكيت يا بنچاق خودرو و مدارك شناسايي متقاضي تغيير نشاني،الزامي است (ضمناً در صورت ارائه وكالتنامه محضري نيز تغييرنشاني صورت مي گيرد)

 

براي تغيير نشاني حداكثر تا چه زماني مي توان به دفاترخدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه كرد؟

پاسخ: قبل يا همزمان با ثبت درخواست المثني مي توانيد نسبت به اصلاح نشاني اقدام نمائید .

  

آيا شركت ليزينگ به دليل وجود بدهي مي تواند كارت هوشمند سوخت را ابطال نمايد؟

دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت بر اساس دستورالعمل ابلاغي مجاز به ابطال كارت هوشمند سوخت وسائط نقليه  با مالكيت شركتهاي ليزينگي بر اساس درخواست سازمان ذيربط نمي باشند و در صورت انجام چنين عملي متخلف محسوب شده و برابر مقررات با آنها برخورد مي شود.درصورتي­كه شركت هاي ليزينگي حكمي مبني بر ابطال (مسدود كردن) كارت هوشمند سوخت وسائط نقليه ليزينگي از مراجع قضايي داشته باشند بايد به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي مراجعه و مراتب را كتباً اعلام نمايند.

 

تغيير نشاني براي مالكين حقوقي (شركت‌ها و سازمان ها) چگونه قابل انجام است؟

پاسخ:تغيير نشاني مالكين حقوقي(شركتها و سازمانها) فقط از طريق راهور راهنمايي و رانندگي امكان پذير   مي باشد.

  

آيا به خودروهاي مدل پايين (سال56 به قبل) كارت هوشمند سوخت تعلق مي گيرد؟

پاسخ: براساس مصوبات ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت خودروهاي مدل پايين(سال56 به قبل)شامل خودورهاي طرح اسقاط هستند و اين خودرو ها به مراکز اسقاط معرفی مي شوند وكارت هوشمند سوخت به آنها تعلق نمي گيرد.

 برای دریافت کارت هوشمند سوخت وسيله نقليه اي كه صاحب اصلي آن در دسترس نمي باشد چه اقدامی باید انجام دهیم ؟

پاسخ: ارائه كارت هوشمند سوخت به بستگان درجه اول، در صورت ارائه مدارک شناسايي وسیله نقلیه ومدارك هويتي مالك و شخص مراجعه کننده که نسبت آنها را مشخص نماید بلامانع مي باشد.

 

براي خودرويي كه تاكنون كارت هوشمند سوخت دريافت نكرده است چه اقدامي مي توان انجام داد؟

پاسخ: كارت هوشمند سوخت براساس بانك اطلاعات معاونت راهنمايي و رانندگي نیروی انتظامی توليد مي شود، (در اين خصوص از طريق راهور استعلام نماييد)باتكميل مشخصات شناسنامه خودرو ونصب پلاك، كارت هوشمند سوخت صادر و از زمان ثبت اطلاعات  به بعد سهميه اختصاص مي يابد.

 

كارت هوشمند سوخت توسط پستچي به درب منزل رسيده ولي يكي از شناسه هاي درج شده روي پاكت كارت هوشمند سوخت متفاوت است، در این صورت چه اقدامی باید انجام داد؟

پاسخ: درصورتی که نشاني قيد شده روی پاکت صحيح واطلاعات vin درج شده روی پاکت با vin وسیله نقلیه اي كه مدارك آن ارائه شده مطابقت داشته باشد، کارت هوشمند سوخت تحویل صاحب نشانی شده و پستچی رسید دریافت می نمايد  .

 

مواردي مشاهده مي‌شود كه مشخصات چاپ شده روي پاكت كارت هوشمند سوخت، با نام مالك جديد مغايرت دارد، در اين موارد بايد چه اقدامي صورت گيرد؟

پاسخ: درصورتي كه مشخصات VINخودرو (درج شده پشت كارت يا روي شناسنامه مالكيت وسيله نقليه)با VINدرج شده روي پاكت كارت هوشمند سوخت هم خواني دارد،تحويل كارت هوشمند سوخت بلامانع مي باشد.

 

در گزارش استعلام وضعیت کارت هوشمند سوخت دریافتی از  دفاتر پليس+10 مواردي مشاهده مي‌شود كه نام مالك در سيستم با نام مالك جديد مغايرت دارد. در اين موارد بايد چه اقدامي صورت گيرد؟

پاسخ:اطلاعات شناسنامه مالكيت وسائط نقليه بايد از طريق معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی راهور ناجا اصلاح شود .

 در صورتي كه كارت هوشمند سوخت صادر شده باشد، چگونه آن را رهگيري نموده و دریافت نمائیم؟

پاسخ:سه روش برای رهگیری وجود دارد:

1-جهت پيگيري وضعيت صدور كارت هوشمند سوخت وسائط نقليه ،شما مي توانيد به سايت www.epolice.ir ياwww.niopdc.irمراجعه نمائيد وپس از دريافت باركد پستي از طريق سايتwww.post.ir  (قسمت رهگيري مرسوله پيشتاز)ازمحل ارسال كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه خود اطلاع حاصل نمائيد
 2-با ارسال
VINوسيله نقليه توسط پيام كوتاه به شماره 30005150 كد مرسوله پستي رادريافت نمائيد و به روش 1 از طریق پست اقدام نمایید.

  3- با شماره تلفن 09627 مرکز اطلاع رساني CRM سامانه هوشمند سوخت تماس حاصل فرمائید تا ازجزئيات  صدوركارت هوشمند سوخت وسيله نقليه مطلع شويد.

 4- به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه نمائيد وبا ارائه يكي ازمدارك شناسايي وسيله نقليه ازوضعيت صدور کارت هوشمند سوخت مطلع گردید .                  

 

افراد بي سواد چگونه مي توانند از كارت هوشمند سوخت  استفاده كنند؟ (رمز گذاري ، سوختگيري و...)

پاسخ: روش طراحي شده براي سيستم كارت هوشمند سوخت بسيارساده مي باشد بطوري كه كاربر به سادگي مي تواند ازآن بهره برداري كند.

 

در صورت برگشت دادن كارت هوشمند سوخت به باجه معطله پست، متقاضي جهت دريافت كارت  هوشمند سوخت چه اقدامي انجام دهد؟

پاسخ: شركت پست براي تحويل كارت هوشمند سوخت دردونوبت به نشاني مالك خودرو مراجعه مي‌كند. در نوبت اول اگر نشاني صحيح باشد ولي جهت دريافت كارت هوشمند سوخت كسي در نشاني  موردنظر نباشد، پس از يك هفته مجدداً مراجعه مي نمايد. در صورتي كه در نوبت دوم هم كسي در محل نباشد، برگه اطلاع رساني در صندوق پستي صاحب مرسوله  قرار مي گيرددراین صورت مالكین مي‌توانند با در دست داشتن آن به اداره پست منطقه يا شهرستان مراجعه نموده و كارت هوشمند سوخت خود را تحويل بگيرد.

در صورتي كه بعد ازمراحل فوق مالك مراجعه ننمايد، كارت هوشمند سوخت به مدت دو ماه در باجه معطله پست منطقه يا شهرستان نگهداري مي‌شود. در صورتي كه در اين مدت نيز مالك مراجعه كند، می تواند کارت هوشمند سوخت را دریافت نماید. در صورت عدم مراجعه مالك، كارت  هوشمند سوخت به شركت ملي پخش فرآورده های نفتي ايران جهت ابطال عودت داده مي‌شود دراين صورت مالک می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی و مدارک وسیله نقلیه  جهت اصلاح نشاني و درخواست المثنی به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه کند.

  

در مواردي كه كارت هوشمند سوخت به دلیل نقص نشاني یا دلایل دیگر به شرکت ملي پخش فرآورده های نفتی ايران عودت داده مي‌شود، چه باید کرد؟

پاسخ:با در دست داشتن مدارك هويتي مالك و وسيله نقليه جهت درخواست المثنی و اصلاح نشاني پستی  به دفاترخدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه شود. 

كارت هوشمند سوخت به نشاني قبلي ارسال شده است، چه بايد كرد؟

پاسخ:در صورتي كه مدارک شناسائی وسیله نقلیه و مالک در آدرس قبلي ارائه نشود كارت هوشمند سوخت به اداره پست برگشت داده مي شود و مالك خودرو مي تواند بادر دست داشتن مدارك هويتي خود و خودرو و باركدپستي به اداره پست مربوطه مراجعه كرده و كارت هوشمند سوخت را دريافت كند.  در صورت عدم مراجعه مالك، كارت  هوشمند سوخت به شركت ملي پخش فرآورده های نفتي ايران جهت ابطال عودت داده مي‌شود دراين صورت مالک می بایست با در دست داشتن کارت شناسایی و مدارک وسیله نقلیه  جهت اصلاح نشاني و درخواست المثنی به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه کند.

 

براي رفع ایرادهای اطلاعات شناسنامه مالكيت وسيله نقليه بايد به كدام قسمت مراكز راهنمايي و رانندگي مراجعه كرد؟

پاسخ:به واحد شماره گذاري معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي (تهران شهرك آزمايش ) مراجعه شود

 

 آيا الزامي در نگه داشتن پاكت حاوي كارت هوشمند سوخت وجود دارد؟

پاسخ:اطلاعات درج شده روي پاكت مهم و براي مراجعات بعدي ضروري مي باشد . در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

 

برای تغییر يا اصلاح  کلاس سوخت وسيله نقليه مي بايست  به کجا مراجعه شود؟

پاسخ:هر گونه تغيير، اصلاح كلاس سوخت از طريق معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي اعمال مي شود .

 

آيا شرکت پست براي تحويل كارت هوشمند سوخت پول هم دريافت مي كنند يا رايگان است؟

پاسخ:شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران قبلاً هزينه هاي آن را به شركت پست پرداخت نموده و نيازي به پرداخت وجه ديگري به ماموران نمي باشد.

 

چگونه مي توان بهاي سوخت را بصورت الكترونيكي پرداخت نمود؟

پاسخ:قبل ازهرچيزشما بايد ازطريق يكي ازposهاي بانك ملت ،كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه را با كارت بانكي لينك نمائيد سپس پرداخت الكترونيكي بهاي سوخت درجايگاه ازطريق مراحل ذيل صورت مي گيرد:

1.       كارت هوشمند سوخت راداخل كارتخوان قرار دهيد.

2.       درصورت داشتن رمز،رمز را بصورت صحیح وارد کنید .

3.       درپوش باك وسيله نقليه راباز كنيد.

4.       نازل رابرداشته سوخت گيري نما ئيد.

5.       نازل را به صورت صحیح در جاي خود قرار دهيد.

6.       برای پرداخت الکترونیکی گزینه بانکی و در غیر اینصورت گزینه نقدی را انتخاب نمائيد.

7.       رمزكارت بانكي خود را وارد نمائيد.

8.       در صورت وجود هر گونه اشکال (کافی نبودن مبلغ حساب، قطع شبکه شتاب بانکی و ....) در این مرحله می توانید هزينه سوختگيري را نقداً پرداخت نمایید .

9.       پس از مشاهده عبارت ( كارت را برداريد ) كارت هوشمند سوخت خود را از كارتخوان خارج نمائيد.

 توجه: دقت نماييد در هنگام فروش وسيله نقليه و تحويل كارت هوشمندسوخت به مالك جديد از طريق  Posهاي مربوطه نسبت به لغولينك­كارت ­هوشمند سوخت ­وكارت ­بانكي­خودتان­اقدام نماييد تا مالك جديد بتواند
 به كارت بانكي خودكارت هوشمند سوخت را لينك نمايد. در غير اينصورت عواقب ناشي از آن متوجه خودتان مي باشد.

 

مالکین وسائط نقليه كه اشكالاتي در میزان شارژ سهميه دارند و يا سهميه تخصيصي به آنها در كارت هوشمند سوخت  شارژ نشده است بايد به كجا مراجعه نمايند ؟

پاسخ: این افراد با تهیه گزارش مصرف (بصورت آف لاين) از كارت هوشمند سوخت پس از بررسي مقادير سهميه شارژ شده و باقيمانده در آن با  اطمينان از وجود  مغايرت می توانند به مناطق پخش فرآورده های نفتی ايران مراجعه نمایند.

 

افرادي كه كارت هوشمند سوخت خود را در جايگاه جا مي گذارند چه اقدامي بايد انجام دهند ؟

پاسخ:مسئول حفظ­ونگهداری ازکارت هوشمند سوخت، مالکین وسائط نقلیه می باشند. در صورتی که کارت هوشمندسوخت درجایگاه جا­مانده باشد جایگاه داران، کارت های­هوشمند­سوخت­جا­مانده­را به مناطق شرکت ملي پخش فرآورده های­نفتی ايران تحويل می دهند . برای پيگيري و دریافت می توانید به منطقه پخش فرآورده هاي نفتي مربوطه مراجعه نمایید، در غیر این صورت می بایست سريعاً جهت ابطال و درخواست المثنی به دفاتر خدمات کارت هوشمند سوخت مراجعه نمائيد.

در صورت پیدا کردن کارت هوشمند سوخت برای یافتن مالک آن چه باید کرد؟

پاسخ:به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه وكارت هوشمند سوخت رابه رئيس يامسئول مربوطه  تحويل  نمائيددرغير اين صورت كارت هوشمند سوخت راداخل نزديك ترين صندوق پست بياندازيد.

 

درصورتی که هنگام استفاده از کارت هوشمند سوخت با پیغام هاي ذيل مواجه شويم چه اقدامي بايد انجام دهيم؟

پيغام: - اتمام سهميه:

   1- سهميه اختصاص یافته به وسيله نقليه شما به پايان رسيده است.

 2- درصورت اطمينان ازعدم اتمام سهميه با دردست داشتن كارت هوشمند سوخت،گزارش تراكنش های مصرف كارت هوشمند سوخت ومدارك وسیله نقلیه، به مناطق شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه نمائید .

پيغام: سوختگيري درترمينال نامعتبر:

   سوختگيري قبلي شما مربوط به دوره هاي گذشته شارژ سهمیه مي باشد.لطفاً به مدت يك هفته از كارت هوشمند سوخت خود استفاده نكنيد و چنانچه پس از گذشت اين مدت با همين پيغام مواجه شديد بايد جهت درخواست المثني با در دست داشتن مدارك شناسايي مالك و وسيله نقليه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت  مراجعه فرماييد.                      

   پيغام: ايراد درتاريخ سوختگيري قبلي يا آخرين سوختگيري شما درترمينال جديدتري انجام شده است:

 درصورتي كه تاريخ درج شده برروي تلمبه درسوختگيري قبلي با تاريخ روز مغايرت داشته باشد،با پيغام فوق مواجه خواهيد شد.لطفاً به مدت يك هفته از كارت هوشمند سوخت خود استفاده نكنيد و چنانچه پس از گذشت اين مدت با همين پيغام مواجه شديد بايد جهت درخواست المثني با در دست داشتن مدارك شناسايي مالك و وسيله نقليه به دفاتر خدمات هوشمند سوخت مراجعه فرماييد .

پيغام:كارت را صحيح وارد نماييد:

   تراشه الكترونيكي كارت هوشمند سوخت به علت قرارگرفتن­درمجاورت ميدان مغناطيسي(عابر بانك،تلفن همراه،آهن ربا....)يا وارد كردن ضربه و ...معيوب گرديده وقابل اصلاح نمي باشد.درصورتي كه درتلمبه هاي ديگرنیز با همين پيام روبرو شديد، جهت درخواست صدور المثني با دردست داشتن مدارك شناسائی وسیله نقلیه و مالک به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مراجعه نمایید.    

 پيغام: -حافظه ي كارت ايراد دارد:        

تراشه كارت هوشمند سوخت شما دچار ايراد فني گرديده است.درصورتي كه درتلمبه هاي ديگر نیز با همين پيام روبرو   شديد،جهت درخواست صدور المثني با دردست داشتن مدارك شناسايي مالك و وسیله نقلیه  به دفاترخدمات كارت هوشمند سوخت مراجعه نمائید       

  پيغام: - ليست سياه:

كارت هوشمند سوخت شما ازطريق سيستم نرم افزاري غيرفعال­گرديده كه با مراجعه به دفاتر­خدمات كارت هوشمند سوخت ويا تماس با مركز اطلاع­رساني CRM سامانه هوشمند سوخت (شماره09627) از علت مسدود شدن واقدامات بعدی آن مطلع خواهيد شد.

 

  درصورتی که هنگام استفاده از کارت هوشمند سوخت با كدهاي خطاي1 تا 36  مواجه شويم چه اقدامي بايد انجام دهيم؟

پیغام: كد هاي خطای1 الی 36: كارت هوشمند سوخت شما دچار ايراد شده است،درصورتي كه در تلمبه هاي ديگرنیزباهمين پيام روبرو شديد،جهت درخواست صدور المثني با دردست داشتن مدرك شناسايي مالك و وسیله نقلیه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت مراجعه نمائید.

توجه1: در رابطه با درخواست صدور المثني كارت هاي هوشمند سوخت معيوب در صورتی که بدون تراكنش مصرف باشند، اپراتور دفاترضمن دریافت كارت هوشمند سوخت معيوب به صورت رايگان نسبت به درخواست صدور المثنی اقدام خواهد نمود .

توجه2: به منظور جلوگيري از صدمه ديدن ومحاسبه دقيق ميزان سوخت دريافتي تا پايان سوختگيري ومشاهده عبارت (كارت را برداريد)درصفحه نمايش ازبرداشتن كارت هوشمند سوخت خودداري نمائید .

 

آیا در صورت تعویض پلاک وسیله نقلیه سهمیه های قبلی از بین می رود؟

پاسخ: درصورت ­تعويض پلاك باقي مانده سهمیه ­كارت هوشمند سوخت قبلي به­كارت هوشمند سوخت جديد ­انتقال­داده  مي شود.

 

آیا به خودرویی که سرقت شده است ولی اسناد و مدارک آن موجود است کارت هوشمند  سوخت
تعلق می گیرد ؟

پاسخ: خير، با اعلام گزارش سرقتي توسط نيروي انتظامي، كارت هوشمند سوخت خودرو مسدود و تا رفع دستور سرقتي هيچگونه كارت هوشمند سوختي براي آن صادر نمي شود.

کارت هوشمند سوخت وسيله نقليه اي به همراه تمامی اسناد و مدارک به سرقت رفته است جهت غير فعال كردن آن  و درخواست المثنی چه باید کرد؟

پاسخ: بر اساس حكم مراجع قضائي و انتظامی مي توان جهت غیرفعال کردن كارت هوشمند سوخت و درخواست المثنی از طريق دفاترخدمات کارت هوشمند سوخت ( دفاتر منتخب پستی و یامراكز پلیس +10) اقدام نمود .

 

 

کارت هوشمند سوخت خودرو  با پلاک قبلی و به نام مالک قبلی مي باشد ،آیا مشکلی به وجود نمی آید؟

 پاسخ: خير.كارت هوشمند سوخت متعلق به وسیله نقلیه مي باشد و مشخصات وسیله نقلیه در اطلاعات آن ملاک می باشد.  

 

 براي نگهداری صحیح کارت هوشمند سوخت چه تمهيداتي ضرورت دارد ؟

 پاسخ:  نحوه نگهداری کارت هوشمند سوخت شامل مراحل ذيل است:

الف) از قرار دادن كارت هوشمند سوخت  در مجاورت میدان های مغناطیسی (نظیر آهن ربای در كیف های زنانه، دفترچه  تلفن های مغناطیسی، گوشی تلفن همراه، دستگاههای صوتی و تصویری و ...) خودداری نمائید .
ب) از شستشوی كارت هوشمند سوخت با آب خودداری و از آلوده شدن آن به مواد شیمیائی و فرآورده های نفتی جلوگیری فرمائید.    

ت)هنگام خريد و فروش وسیله نقلیه لازم ا ست كارت هوشمند سوخت همراه اسناد ومدارك به خريدار تحويل گردد.

ج) از خم كردن، وارد آوردن فشار به كارت هوشمند سوخت بویژه قرار دادن آن در جیب عقب خودداری نمائید .
د) از قرار دادن كارت هوشمند سوخت در معرض تابش نور خورشید و یا مجاورت وسایل گرما زا اجتناب نمائید .
ه) نظر به اینكه اعمال هر گونه دستكاری بر روی تراشه كارت هوشمند سوخت و یا قرار دادن آن در كارتخوان های  غیر مجاز  موجب از دست رفتن اطلاعات آن خواهد شد، در حفظ و نگهداری تراشه هوشمند دقت نمائید .

ي)هنگام باز كردن درب پاكت مواظب باشيد صدمه اي به كارت هوشمند سوخت  واطلاعات مندرج برروي پاكت، وارد نشود.   

   و)با توجه به اينکه اطلاعات مندرج بر روی  پاكت حاوي كارت هوشمند سوخت براي مراجعات بعدي مورد نيازخواهد بود درحفظ ونگهداري آن دقت نمائید .                                            

 

پرداخت الكترونيك بهاي سوخت چه ارتباطي با كارت هوشمندسوخت از نظر كسرميزان سهميه دارد ؟

پاسخ:از نظر فنی پرداخت الکترونیک بهای سوخت ارتباطی با سهمیه کارت هوشمند سوخت ندارد و چنانچه فرایند سوختگیری به نحو صحیح انجام پذیرد هیچگونه مشکلی از جمله کسر سهمیه به وجود نخواهد آمد  .

در فرایند سوختگیری صحیح، پس از اتمام سوختگیری، نازل را در محل خود قرار داده و بعد از مشاهده عبارت " کارت را بردارید" کارت هوشمند سوخت را از کارت خوان خارج می کنید .

 آیا با فعال شدن نرخ دوم در صورت 3 بار سوختگیری در روز برای بار چهارم و بیشتر می توان از نرخ دوم استفاده نمود؟

پاسخ: خیر،جدول دفعات سوخت گیری تغییر نیافته و در این صورت شما تنها می توانید به میزان 60 لیتر در هر دفعه ازسوخت یارانه ای یا آزاد با توجه به محدودیت3 بارخودروهای شخصی و 2 بار درروزخودروهای عمومی استفاده نمایید.

 

نحوه رمز گذاری کارت هوشمند سوخت و تغيير رمز به چه صورت می باشد؟

 پاسخ: مراحل رمز گذاری کارت هوشمند سوخت:

1-کارت هوشمند سوخت را در كارتخوان قرار دهید.
2 -  با مشاهده پیام )فعال سازی رمز با کلید سبز(تايید) انجام می گیرد) در نمایشگر بلافاصله دکمه سبز(تايید) را فشاردهید.
3 - بلافاصله رمز 4 رقمی مورد نظر خود را وارد نمايید.
4 رمز انتخابي را مجدداً وارد كنيد.
5 - با مشاهده پیام (رمز با موفقیت فعال گردید لطفا صبر کنید ...  ) در نمایشگر کارت هوشمندسوخت شما رمز دار شده است و می توانید سوخت گیری را ادامه دهید .

توجه: در انتخاب اعداد رمز4 رقمی دقت نمایید و این کد را بصورت محرمانه نزد خود نگه دارید .

مراحل تغييررمز کارت هوشمند سوخت:
1 -  کارت هوشمند سوخت را در كارتخوان قرار دهید.
2 - با مشاهده پیام (رمز را وارد کنید) در نمایشگر دكمه مربع # را فشار دهید.
3- با مشاهده پیام( عملیات تغییر رمز - رمز را وارد كنيد) رمزقبلي خود راوارد كنيد.

4-بلافاصله رمز جديد خود راوارد كنيد.

5-رمزجديد رامجدداً واردكنيد.
6 - با مشاهده پیام (رمز با موفقیت فعال گردید لطفا صبر کنید ... ) در نمایشگر، رمز با موفقيت فعال شده، براي سوختگيري كمي صبر كنيد. 

توجه: به منظور پیشگیری از سوء استفاده احتمالی درکارت هوشمند سوخت خودروهای نو شماره از 4 رقم سمت راست کد ملی مالک به عنوان رمز کارت هوشمند سوخت استفاده می گردد .

توجه: چنانچه در اجرای هر یک از مراحل دو گانه فوق اشتباه نمودید و یا منصرف شدید کارت را از کارتخوان خارج نموده و مجدداً وارد نمايید .

توجه: به مالکین خودروهای نوشماره توصیه می گردد پس از دریافت کارت هوشمند سوخت در اولین فرصت نسبت به تغییر رمز کارت هوشمند سوخت به عدد 4 رقمی دلخواه اقدام نمایند .

کارت هوشمند سوخت بدلیل وارد کردن رمز اشتباه قفل شده است چه اقدامی باید انجام داد؟

پاسخ: چنانچه به طور متوالي 5 بار رمزکارت هوشمند سوخت وسیله نقلیه را  اشتباه وارد نمائيد كارت هوشمند سوخت قفل مي شود و مي بايست با شرايط ذيل نسبت به رفع آن از طریق نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اقدام نمائيد:

1-مراجعه حضوری مالك وسيله نقليه يا بستگان درجه يك به نواحی یا مناطق شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتي ايران

2-ارائه مدارك شناسایی مالك و وسيله نقليه

الف)اشخاص حقيقي:يكي ازمدارك شناسايي مالك وسيله نقليه اعم از (شناسنامه،كارت ملي،گواهينامه يا گذرنامه)

ب)اشخاص حقوقي:ارائه معرفي نامه از سازمان ذيربط که وسیله نقلیه در مالکیت آن قرار دارد الزامي است.

3-مدارك شناسایی وسيله نقليه-اعم از (كارت،سند يا شناسنامه مالكيت وسيله نقليه)

نكته:درصورتيكه بستگان درجه يك مالكين جهت بازگشايي رمز كارت هوشمند سوخت مراجعه نمايند،همراه داشتن مدرك شناسايي مالک و شخص مراجعه کننده الزامي مي باشد.

نكته:دررابطه با رمز كارت هوشمند سوخت، سازمان ها،نهادهاي دولتي،شركت ها وموسسات خصوصي4 رقم سمت راست كد ملي نماينده قانوني آن ها به عنوان رمز كارت هوشمند سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

مشخصات­درج­شده­در­پشت­كارت­هوشمند سوخت به نام مالك قبلي مي باشددراينصورت جهت احراز مشخصات مالكيت جهت رمز گشايي چه اقدامي بايد انجام داد؟

با ارائه گزارش استعلام  مشخصات كارت هوشمندسوخت از طريق دفاتر پليس +10 و تطابق شماره PAN  درج شده درآن و PAN كارت  هوشمند سوخت مي توان مشخصات مالك وسيله نقليه را دريافت نمود.

 

تاکنون چند لیتر بیشتر از مقداري كه سوختگيري نموده ام ازکارت هوشمند سوخت اينجانب كسر شده است علت چیست؟

پاسخ: سوختگیری شما به طور صحیح انجام نگرفته، لازم است بعد از قراردادن نازل در محل آن و مشاهده پيغام ( لطفاً كارت خود را برداريد ) كارت هوشمند سوخت را از كارتخوان خارج نمائيد.

 

كارت هوشمند سوخت وسيله نقليه نو شماره خود را دريافت نموده ام ، در جايگاه با پيغام (رمز خود را وارد كنيد ) مواجه گردیدم دليل آن چيست ؟

پاسخ: به منظورپيشگيري ازهرگونه سوء استفاده،4رقم سمت راست كد ملي مالك به عنوان رمز كارت هوشمند سوخت (المثني ونوشماره )انتخاب شده است درصورت تمايل مي توانيد درجايگاه هاي عرضه سوخت آن را تغيير دهيد.

***

 

سوالات اختصاصي خودرو ها با نوع سوخت بنزین، LPG و CNG

 

خودروهایی که بنزین سوز هستند ولی سهمیه دوگانه سوز دریافت می کنند برای اصلاح سهمیه  به کجا مراجعه کنند؟

پاسخ: 1- در صورتي كه اطلاعات شناسنامه مالكيت خودرو دوگانه سوز درج شده باشد جهت اصلاح به معاونت راهنمایی ورانندگی مراجعه نمایند و با دریافت استعلام ازدفاترخدمات كارت هوشمند سوخت در صورت اصلاح نوع سوخت نسبت به درخواست کارت هوشمند سوخت جدید اقدام نمایند .

2- در صورتي كه نوع سوخت در شناسنامه خودرو بنزين سوز باشد ، به مناطق پخش فرآورده هاي نفتي ايران مراجعه نمايند.

 سهمیه تاکسی ها ( ون) ماهیانه چقدر می باشد؟

پاسخ: كليه خودروهاي بنزين سوز(پلاك ت) با كلاس سوخت تاکسی ماهيانه 500 ليتر و دوگانه سوز ماهيانه 300ليتر سهمیه دريافت مي نمايند .

 

آیا کارت هوشمند سوخت تاکسی به نشاني مالك ارسال می گردد؟

پاسخ : بله کارت هوشمند سوخت تاکسی از طريق شركت پست به نشاني مالك ارسال می گردد.

 

آیا کارت هوشمند سوخت اولیه خودروهای خطی و بین راهی وآژانس ها مانند خودروهای شخصی به­آدرس مالک­ارسال­می شود؟

پاسخ : بله کارت هوشمند سوخت اوليه این خودروها به نشاني مالك ارسال مي شود.

 

آيا براي وانت هاي  پاژن بايد سهميه آزاد واريز شود يا سهميه يارانه اي ؟

پاسخ: خودرو هاي وانت ازبنزين يارانه اي استفاده مي نمايند.

 

آیا به خودروهای وارداتی باحجم موتوربالای 1300 سی سی  و داخلی با حجم موتور بالای 2000
سی سی سهمیه یارانه ای تعلق می گیرد؟

پاسخ : خیر بر اساس تصميم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور برای این گونه خودروها کارت هوشمند سوخت با سهمیه آزاد در نظر گرفته می شود(خودروهاي وانت ازاين موضوع مستثني هستند.)

 

چگونه با كارت هوشمند سوخت از نرخ دوم بنزين،سوختگيري نمايم؟

پاسخ: مصرف كنندگان مي توانندپس از اتمام سهميه بنزين يارانه اي(بدون نياز به كارت آزاد جايگاه)با وارد كردن مجدد كارت هوشمند سوخت ،بنزين مورد نياز خويش رابه نرخ آزاد حداكثرتا 500 ليتر درماه دريافت نمايند.

 

 آيا سهميه بنزين يارانه اي خودروهاي شخصي در كارت هوشمند سوخت آنها ذخيره مي گردد؟

پاسخ:بله سهميه بنزين يارانه اي خودروهاي شخصي در كارت هوشمند سوخت آنها ذخيره گرديده و به دوره بعد انتقال مي يابد.

آيا سهميه بنزين يارانه اي خودروهاي عمومي در كارت هوشمند سوخت قابل انتقال به دوره بعد مي باشد؟

پاسخ:فقط يك سوم سهميه بنزين يارانه اي خودروهاي عمومي به دوره بعد انتقال مي يابد و باقيمانده         مي سوزد.

 

قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مقداري سهميه بنزين 100 توماني در كارت هوشمند سوخت خود ذخيره داشتم آيا اين سهميه برايم محفوظ مي ماند؟

پاسخ: بله سهميه 100 توماني ذخيره شده در كارت هوشمند سوخت خودروهاي شخصي و موتورسيكلتها كماكان معتبر بوده و بدون محدوديت زماني و با همان قيمت 100 تومان در اختيار مصرف كنندگان قرار خواهد گرفت. 

از زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سهميه 400 توماني در كارت سوختم شارژ نمي شود علت چيست و چه اقدامي بايد انجام داد؟

پاسخ: در صورتي كه هنوز در كارت هوشمند سوخت شما بنزين 100 توماني ذخيره وجود دارد نمي توانيد از بنزين 400 توماني استفاده كنيد و پس از اتمام سهميه 100 توماني، بنزين 400 توماني بر اساس ماههاي سپري شده يكجا در كارت هوشمند سوخت شما شارژ مي گردد. درصورتي كه بنزين ذخيره 100 توماني در كارت هوشمند سوخت نداريد و كارت شارژ نمي گردد با تهيه پرينت مصرف كارت هوشمند سوخت از دفاتر خدمات كارت به مناطق شركت پخش فرآورده هاي نفتي مراجعه كنيد.

نحوه استفاده ازكارت هوشمند سوخت LPG (گازمايع) چگونه است؟

پاسخ : پس از پارك  وسيله نقليه واتصال نازل مربوطه به محل سوخت گيري مراحل ذيل را انجام دهيد:

1- به استند مقابل خود مراجعه نموده وكارت هوشمند سوخت وسيله نقليه خود را درون دستگاه كارتخوان 

قرار دهيد.

2-رمزكارت هوشمند سوخت را بصورت صحيح وارد نماييد.

3-دراين مرحله مي توانيد به دو روش زير سوخت گيري نماييد:

الف)مقدار مورد نظرراازطريق صفحه كليد تعيين كنيد(براي مثال:23ليتر)

ب)يكي از سه مقادير پيش فرض ثابت روي صفحه نمايش( كليد هاي      يا             يا      )را انتخاب كنيد .

4- شروع سوختگيري را با فشردن دكمه سبزاعلام نماييد. 

5-به سمت خودرو بازگشته وبا فشار دادن دسته نازل اقدام به سوختگيري نماييد.(درصورتي كه پس ازفشردن دكمه تاٌييد (سبز) هيچگونه عملي را جهت سوختگيري انجام ندهيد پس ازگذشت 30ثانيه بطور اتوماتيك سيستم به حالت نرمال  بازخواهد گشت.)

6-درحين سوختگيري،درصورتيكه كارت هوشمند سوخت بطورناگهاني ازسيستم خارج شود، سوخت رساني قطع مي شود. 7-درپايان­سوختگيري­پس­ازفشردن­دكمه­"خروج"بامشاهده­پيغام "كارت را برداريد"كارت هوشمند سوخت راازكارتخوان خارج نماييد. 

 

***

 

اختصاصي خودروهاي ديزلي

 

 

خودروهاي ديزلي كه محدوديت سوختگيري آنان براساس حجم بار یا مسافر، مغايرت دارد جهت اصلاح آن چه اقدامي انجام دهند ؟

پاسخ : با مراجعه به دفاتر خدمات كارت هوشمند سوخت( دفاتر منتخب پستي يا مراكز پليس +10) و بررسي اطلاعات خودرو و درخواست المثني، كارت هوشمند سوخت با مشخصات اصلي خودرو صادر خواهد شد .

 

مدتي است که برای صدورکارت هوشمند سوخت نفت گاز درخواست المثني نموده ام ولی هنوز به دستم نرسيده است جهت پیگیری به کجا مراجعه نمايم ؟

پاسخ: جهت پیگیری بیشتر با شماره تلفنهای 09627 مرکز اطلاع رساني CRM سامانه هوشمند سوخت تماس حاصل  فرمائید.

 

مالک يك دستگاه مینی بوس می باشم ولي اطلاعات خودرو اينجانب در پلیس +10 با  کاربری کامیون ثبت شده است برای اصلاح به کجا می بایست مراجعه نمايم؟

پاسخ: جهت اصلاح مشخصات شناسنامه مالكيت وسيله نقليه مي بايست به واحد شماره گذاري معاونت راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي (در تهران شهرك آزمايش) مراجعه نمائيد.

 

آیا برای خودروهای پلاک قدیمی ديزلي کارت هوشمند سوخت صادر می شود؟

پاسخ: تنها در صورت تعویض پلاک، كارت هوشمند سوخت صادر خواهد شد .  

 

آيا سهميه يارانه اي خودروهاي نفت و گاز سوز در صورت استفاده نكردن در كارت هوشمند سوخت آنها ذخيره مي ماند؟

پاسخ: فقط سهميه يارانه اي روز قبل خودروهاي نفت و گاز سوز در صورت استفاده نكردن به روز بعد انتقال   مي يابد.

*** 

اختصاصي موتورسيكلت ها

 

نحوه درخواست کارت هوشمند سوخت برای موتورسیکلت های  نوشماره( پلاك ملي) به چه صورت می باشد؟

پاسخ: اطلاعات موتورسيكلت هاي نوشماره(پلاك ملي) ازطريق راهور ناجا مستقيماً جهت صدوركارت هوشمند سوخت ارسال مي شود ونياز به ثبت نام نمي باشد.

 

نحوه درخواست المثني كارت هوشمند سوخت موتورسيكلت هاي نوشماره(پلاك ملي) به چه صورت است؟

پاسخ: با دردست داشتن مدارک شناسائی، موتورسیکلت و مالک جهت درخواست المثني به دفاترخدمات كارت هوشمند سوخت (دفاتر منتخب پستي ومراكز پليس+10)مراجعه نمايد.

 

آيا به موتورسيكلت هاي پلاك قديم كارت هوشمند سوخت المثني تعلق مي گيرد؟

پاسخ: كارت هوشمند سوخت ­آن­ دسته ­از موتور­سیکلت ­­هایی که قبلاً ثبت نام نموده و­کارت دریافت­ كرده­اند ­همچنان­فعال­ می باشدولي درصورتی­که نیازبه درخواست­المثنی داشته باشند­تنها­درصورت­تعویض پلاک به پلاك ملي(منطقه اي) كارت جديد صادر خواهد شد .

 

ميزان سهميه تخصيصي موتورسيكلت هاي دولتي چقدر مي باشد؟

پاسخ: بر اساس تصميم ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور برای این گونه وسائط نقليه کارت هوشمند سوخت با سهمیه آزاد (ماهيانه80 ليتر )در نظر گرفته شده است.

 

اگرتاکنون براي دريافت كارت هوشمندسوخت­موتورسیکلت­اقدامي­نكرده باشم درصورت صدورکارت هوشمند سوخت چه میزان سهمیه به موتورسيكلت اختصاص می یابد؟

به موتور سیکلت ها صرفاً با تعویض به پلاک ملی کارت هوشمند سوخت اختصاص می یابد و سهمیه اختصاصی به آنها از زمان صدور کارت هوشمند سوخت به بعد محاسبه خواهد شد .

 

کارت هوشمند سوخت موتور سیکلت های مناطق آزاد چگونه صادر می شود؟

همانند خودروهای مناطق آزاد، از طریق مراجعه مالكين به سازمان منطقه آزاد مربوطه نسبت به جمع آوری اطلاعات آنها اقدام و سپس از طریق نیروی انتظامی جهت تولید كارت هوشمندسوخت اقدام می شود .

نحوه توزیع آنها نیز همانند کارت هوشمند سوخت خودروهای مناطق آزاد از طریق سازمان منطقه آزاد پس از توليد توزیع   می گردد.

 

آيا سهميه بنزين يارانه اي موتورسيكلتها در كارت هوشمند سوخت آنها ذخيره مي گردد؟

پاسخ:بله سهميه بنزين يارانه اي موتورسيكلتها در كارت هوشمند سوخت آنها ذخيره گرديده و به دوره بعد انتقال مي يابد.

 

 

اداره اطلاع رساني و CRM  سامانه هوشمند سوخت

                                    

 

 

.: کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می باشد. 1394-1386:.
V3.9.8.6